30 september 2010

Investeren in Verbindingen

Datum & tijd

2010-09-30 13:30:00

Hoe maakt u het verschil? Zet op 30 september uw denkkracht in om de Metropoolregio Amsterdam te versterken op de thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit, Zorg, Media, Infrastructuur en E-science tijdens het congres ‘Investeren in Verbindingen’. Denk mee met experts uit de industrie op welke manieren er verbindingen tussen deze thema’s gelegd kunnen worden om de maatschappij te versterken.

Op vraag van en in samenwerking met de gezamenlijke overheden en het bedrijfsleven organiseert iMMovator 'Investeren In Verbindingen'. Dit congres vormt een brug tussen beleid, KIA (Kennis Investerings Agenda), DBMA (Development Board Metropool Amsterdam), PRES (Platform Regionale Economische Structuur) en de praktijk.

Denk mee met experts uit het veld
Tijdens het congres is actieve participatie van de bezoekers wenselijk om te komen tot nieuwe ideeën voor innovatieve projecten. In verschillende parallel sessies komen de zes thema’s aan bod. Experts leiden deze sessies, en werken ze uit tot projecten voor uw industrie die via tal van institutionele en persoonlijke netwerken in de Noordvleugel van de Randstad (zoals DBMA, KIA, EDBA, AIM, iMMovator, iZovator, TFI e.d.) worden gerealiseerd.

Met onder meer:

  • Joris van Heukelom (CEO Ilse Media) met een prikkelende keynote over ontwikkelingen in de praktijk, om de bezoekers op scherp te zetten
  • Jan-Willem Tellegen (Green IT Amsterdam Region) als trekker van het thema ‘Duurzaamheid’
  • René Delwel (United Broadcast Facilities) als trekker van het thema ‘Media’
  • Eric Heemskerk (SARA)  en Erik Huizer (TNO) als trekkers van het thema ‘Infrastructuur’


In 2006 organiseerde iMMovator de eerste editie van ‘Investeren in verbindingen’. Uit deze bijeenkomst zijn belangrijke projecten voortgekomen als AMSI (Amsterdam Centre for Service Innovation) , BreedNet, Exser (centrum voor diensteninnovatie) en Dutch Media Hub. Eenzelfde ambitie is er nu weer. We vragen u om ideeën in te brengen en mee te discussiëren om zo tot een agenda zettende visie te komen.

<a href="http://www.dik.nl/c/42079/" mce_href="http://www.dik.nl/c/42079/">Je kijkt naar het Investeren in Verbindingen levert veel goede project ideeën op. video kanaal.</a>Plaats: Raadhuis Hilversum

Voor meer informatie en inschrijven bezoekt u de website van ‘Investeren in Verbindingen'