31 oktober 2016

Innovatief congres serieuze speltoepassingen in de zorg

Tickets €525,-

Datum & tijd

2016-10-31 09:00:00

Domus Medica

Prinses Laurentien van Oranje opent het zesde congres Games For Health Europe op 31 oktober in Domus Medica te Utrecht. Artsen, game developers, toeleveranciers, zorgverzekeraars, uitgevers en farmacie bedrijven wisselen kennis en ervaring met elkaar uit. En doen business. Het centrale thema is substitutie omdat blijkt dat succesvolle innovaties bestaande praktijken vervangen, opheffen en nieuwe vormen. Innovatie, wetenschappelijk validatie en business modellen gaan prima samen, zo stelt Chairman Jurriaan van Rijswijk die in 2014 de ICT Personality Award van minister Kamp ontving.

Het gebruik van speltoepassingen in de zorg belooft grote vormen te gaan aannemen. Het grote scala aan mogelijkheden om spelenderwijs de zorg te verbeteren, kosten te besparen en de kwaliteit van leven te verhogen wordt op dit moment nog in beperkte mate benut. Er zijn al mooie voorbeelden. Kinderen met schisis, een hazenlip, kunnen tegenwoordig al op speelse wijze hun spraakvermogen verbeteren. Een doorbraak op het gebied van “gamification” in de zorg laat echter nog op zich wachten. En dat is verlies voor burger, bedrijf en bestuur.

Leren van kinderen

Nog te veel wordt er in de zorg, bij de overheid, bij zorgverzekeraars en andere stakeholders gedacht in traditionele termen van diagnostiek en behandeling. De denkkracht van kinderen, die nog niet geconditioneerd zijn, kan tot nieuwe, baanbrekende inzichten leiden. Dat is de reden dat Prinses Laurentien, oprichter van de Missing Chapter Foundation, tijdens het zesde internationale Games for Health Europe congres in de openingsspeech haar ervaringen deelt over wat die denkkracht van kinderen kan opleveren.

Traditionele zorg vervangen

Zo eenvoudig kan het zijn. Een huisarts in Engeland, Keith Grimes (@VR_doctors) gebruikt in zijn praktijk al virtual reality tijdens kleine chirurgische ingrepen en bij wondbehandeling. De patiënten krijgen geen verdoving meer. De beelden gepresenteerd via een virtual reality bril leiden de hersens zodanig af dat er geen pijn meer gevoeld wordt. Geen nare prikken meer, geen nawerking van de pijnbestrijding, geen bijwerkingen. En, goedkoop. Slechts eenmaal de aanschaf van een virtual reality bril.

In eigen land onderzoekt het Academisch Medisch Centrum Amsterdam of het thuis oefenen van de pols, na een polsbreuk, met speciale sensoren en een game tot sneller herstel leidt. En of dit het regelmatige bezoek aan de fysiotherapeut kan vervangen. Substitutie heet dit in zorg termen, het vervangen van bestaande behandelingen.  Substitutie is een van de eisen die aan zorginnovatie gesteld worden om kans te maken op vergoeding door de zorgverzekering. Ontwikkelingen die nauwlettend gevolgd worden door Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Spelenderwijs gedragsverandering bereiken

Oprichter van Games for Health Europe, Jurriaan van Rijswijk, stelt dat spelen niet geleerd hoeft te worden. Dat kan je al van kinds af aan. “Fietsen hebben wij immers ook niet uit een boek geleerd, maar spelenderwijs.” Hoe dit mogelijk is op het gebied van de geestelijke gezondheid wordt uitgebreid onderzocht en in de praktijk gebracht door het instituut gedragswetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dat zelfs kinderen door middel van koken en recepten een gedragsverandering op het gebied van gezond eten kunnen bewerkstelligen wordt door kok Martien Bos reeds in de Noordelijke Maasvallei in praktijk gebracht. Maar, hoe kun je hen blijvend stimuleren om gezond te eten op een positieve leuke manier? Rondom deze vraag wordt een workshop in de vorm van een game ready sessie georganiseerd met Martien Bos, een aantal kinderen, een game-expert en de aanwezigen tijdens het zesde internationale Games for Health Europe congres.

Games for Health Europe congresDit jaar vindt het jaarlijkse congres plaats in de Domus Medica te Utrecht, op 31 oktober en 1 november. Het hoofdthema, substitutie, wordt uitgewerkt in diverse subthema’s met een trilogie van keynote spreker, lezingen sessie en workshop. Subthema’s zijn onder meer geestelijke gezondheid, positieve gezondheid, big data, zorg voor ouderen, kwaliteitsverbetering en zelfmanagement. Voor het eerst in 2016 wordt ook samengewerkt met de Patiëntenfederatie en zullen een aantal sessies in het Nederlands zijn.

RELEVANTE AANVULLENDE INFORMATIE:

Locatie:                              Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht
Aanvang:                            31 oktober 10:00 uur
Einde:                                 1 november 17:00 uur

BIG geregistreerden:           5 accreditatiepunten per dag, totaal maximaal 10 accreditatiepunten

Pers:                                   Gratis toegang op vertoon van persaccreditatie. Graag vooraf aanmelden.

RELEVANTE INTERNET INFORMATIE: