29 januari 2013

Informatie- en inspiratiebijeenkomst ‘What Grants Can Do’

Datum & tijd

2013-01-29 13:00:00

Hoe kunnen we ‘design thinking’ succesvol introduceren in andere topsectoren?


Op 29 januari vanaf 13.00 uur organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in Pakhuis De Zwijger Amsterdam de informatie- en inspiratiebijeenkomst 'What Grants Can Do'. Over het nieuwe fonds en nieuwe subsidieregelingen, (inter)nationaal beleid en met inspirerende voorbeeldprojecten door ontwerpers en toelichting op succesvol ondernemerschap bij verschillende culturele instellingen.Dit naar aanleiding van de Kick-off Crossover Estafette op PICNIC september 2012 waar een eerste poging tot de kruisbestuiving op gang is gekomen. Vanuit diverse sectoren – energie, logistiek, high tech en tuinbouw en uitgangsmaterialen – bestaat een interesse voor een connectie met de creatieve industrie.

Tijdens de bijeenkomst wordt ook de publicatie Crossover Works gepresenteerd. Crossover Works #1. Innoveren met de creatieve industrie, een initiatief van Federatie Dutch Creative Industries, Syntens, PICNIC, CLICKNL en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, belicht de potentie van samenwerking tussen de creatieve industrie en andere Nederlandse topsectoren aan de hand van verschillende voorbeelden.

Kijk voor het volledige programma op de website van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aanmelden kan via de website van Pakhuis de Zwijger.

Wat:                    Informatie- en inspiratiebijeenkomst What Grants Can Do
Wanneer:           29 januari, 13.00-17.00 uur
Waar:                 Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam
Aanmelden via:  www.dezwijger.nl