1 juni 2015

Het business ecosysteem rond mijn datadienst in de energiesector

Datum & tijd

2015-06-01 12:00:00

In de energiesector is een grote verandering gaande van een centrale (fossiele) energievoorziening naar een decentrale, duurzame energievoorziening. Daarbij wordt energie lokaal opgevangen, opgewekt, opgeslagen en gebruikt. (energie)Data speelt daarbij een cruciale rol. Van het in kaart brengen van energiepotenties en kansrijke locaties tot het balanceren van de energie infrastructuur tot mensen in staat stellen regie te voeren over hun eigen energiegebruik en energievoorziening. Wat kan er nu al? Welke data is beschikbaar? Welke diensten kun je ontwikkelen? En voor wie? Dienstontwikkelaars die met dit domein aan de slag willen of al zijn, mogen dit niet missen.

In een speciaal traject in samenwerking met TNO zoeken wij dienstenontwikkelaars die willen bouwen aan digitale pilotdiensten die gebruik maken van data over energieverbruik en de energieproductie. Wij helpen je bij het vinden van de juiste partners of launching customers, het opdoen van relevante kennis en het benutten van kansen voor projectfinanciering.

Na de enthousiaste kickoff op 4 maart organiseren we op woensdag 20 mei de tweede bijeenkomst voor de ontwikkeling van datagedreven diensten voor de energiesector. Maandag 1 juni is de derde bijeenkomst gepland voor de ontwikkeling van datagedreven diensten voor de energiesector. Deze sessie staat in het teken van het business ecosysteem rondom je datadienst in de energiesector. Je kunt deze sessie ook bijwonen als je de eerdere sessies hebt gemist!

Schrijf je snel in!

Workshop 3: Het business ecosysteem rond mijn datadienst in de energiesector

In de tweede bijeenkomst zijn datagedreven energiediensten ontwikkeld. Hoe laat je deze nieuwe diensten slagen in een wereld waar alles met elkaar verbonden is? In de meeste gevallen zal de benodigde data en technologie voor de dienst niet onder de zeggenschap van één partij vallen. Meerdere partijen moeten vaak samenwerken om alle benodigde componenten bij elkaar te brengen. Hoe ziet het business ecosysteem eruit rond de te ontwerpen dienst? Wie is je partner? Wie je klant? Wie je leverancier? Wie je concurrent? Met welke wet- en regelgeving krijg je te maken? 

In deze afsluitende bijeenkomst geeft TNO aan de hand van voorbeelden uit het energiedomein inzicht in het vormen van business ecosystemen, de meest voorkomende barrières in het opzetten van datagedreven samenwerkingen en strategieën om deze horden te nemen.

  • Welke data kan gedeeld worden en onder welke voorwaarden?
  • Welke platformen en standaarden zijn er of wordt aan gewerkt en hoe kun je die benutten?
  • Hoe ga je om met privacygevoelige data? Hoe zorg je voor security?  
  • Hoe verdeel je de kosten en baten over alle betrokken partijen, zodat de innovatie door iedereen gedragen wordt?

In een interactieve sessie werk je aan inzichten in het business ecosysteem rondom de datadiensten die in de tweede bijeenkomst zijn bedacht. Welke elementen zijn nodig voor het realiseren van de dienst en welke partijen beschikken over deze elementen?

Aansluitend ontwikkel je gezamenlijk met de andere deelnemers een stappenplan om deze datagedreven energiediensten en het bijbehorende business ecosysteem te realiseren.

Klaar voor de toekomst

Na afloop van deze bijeenkomsten heb je een duidelijk beeld van mogelijke nieuwe datagedreven diensten in het energiedomein, het bijbehorende business ecosysteem en hoe je je kunt voorbereiden om deze diensten daadwerkelijk tot een succes te maken.