28 oktober 2013

Games For Health Europe

Datum & tijd

2013-10-28 09:30:00

Op het congres Games For Health Europe komen professionals uit de game-industrie en de zorg samen om uitdagingen te verwerken tot oplossingen. De focus van het congres dat op 28 en 29 oktober in Amsterdam plaatsvindt, ligt dit jaar op nieuwe technieken zoals mobiele platforms en gamification strategieën die enorm in opkomst zijn. Tevens is er een academisch platform ontstaan van waaruit peer reviewed papers op het congres gepresenteerd worden.

Zorg voor goede games
Applied games kunnen zorg goedkoper, beter èn leuker maken. Zoals we allemaal weten staat de zorgsector aan de vooravond van een aantal ingrijpende uitdagingen. Om deze uitdagingen aan te kunnen zijn innovatieve oplossingen nodig. Zo worden speltechnieken ingezet om mensen aan te zetten tot bewegen, de zelfredzaamheid van patiënten te bevorderen of om zorgprofessionals te helpen bepaalde technieken (zoals endoscopie of robotchirurgie) te trainen.

Serious games
De nationale en internationale sprekers tijdens Games for Health Europe en de aanwezige deelnemers uit de zorg, de gaming industrie, de overheid en andere betrokkenen gaan in discussie over de beheersing van de kosten in de zorg. Preventie en een gezonde levensstijl alsmede kwaliteitsverhoging, kostenverlaging en validatie vormen de rode draad tijdens het Games for Health Europe congres.

Bijzondere sprekers zijn onder meer:

  • Rafael Grossmann, de traumachirurg die als eerste in de wereld Google Glass heeft ingezet tijdens een operatie,
  • Amy Robinson, die door middel van crowd sourcing bezig is de functie van de hersenen beter in kaart te brengen,
  • Donald Brinkman van Microsoft Research, die in zal gaan op het levenslange leerproces door middel van applied games.

Vanuit Nederland zijn er sprekers van diverse Universiteiten, zoals onder meer Delft, Nijmegen, Amsterdam en Maastricht, in de workshops verweven met game designers en ervaring deskundigen.

Kwaliteit en besparingen
De rol van serious games in de zorg wordt nationaal en internationaal in toenemende mate erkend. De intensieve uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen de creatieve wereld en de medische wereld heeft geleid tot verbeteringen in de resultaten van behandelingen, verhoging van de kwaliteit van zorg en kostenbesparingen.

Inschrijven
Inschrijven kan op de website van Games For Health Europe. IMMovator leden kunnen zich met 10% korting inschrijven. Daarvoor kun je deze code gebruiken: IMMOVATOR2013.

Voor wie?

Games for Health is voor al die mensen die op eniger wijze betrokken zijn bij de innovatieve of dagelijkse processen in de zorg- en welzijn sector, die bij de overheid of bij zorgverzekeraars werkzaam zijn, of op andere manier geïnteresseerd zijn in applied games is Games for Health Europe de unieke gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen, nieuwe ideeën op te doen of kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen.