22 september 2008

Cross Care Café over “Zorg en (Multi)media”

Datum & tijd

2008-09-22 16:30:00

Maandag 22 september van 15.30-18.00 vond het tweede Cross Care Café plaats. Deze bijeenkomst stond in het teken van projecten en businesskansen op het snijvlak tussen zorg en (multi)media: met onder andere breedbandtoepassingen voor zorginstellingen, het verlenen van zorg op afstand en de inzet van multimedia bij gezondheidsinformatie.

iZovator, regionaal innovatieplatform voor de Zorgeconomie
Wat iMMovator doet in de wereld van (cross) media smaakt naar meer. Afgelopen jaar hebben de gemeenten verenigd in het Gewest Gooi en Vechtstreek besloten zich in het programma “Innovatieve Verbindingen in de Noordvleugel” te concentreren op drie speerpuntsectoren binnen de regionale economie: media, zorg en toerisme. Onderdeel daarvan is de oprichting van innovatieplatforms voor de sectoren zorg en toerisme, geënt op het iMMovator-platform van de mediasector.

Cross Care Café
De Cross Care Cafés worden georganiseerd als open netwerkbijeenkomsten in het kader van het programma ‘Innovatieve Verbinding in de Noordvleugel’. Na de eerste succesvolle Cross Care Café over “Zorg en Toerisme" in mei werd op 22 september het snijvlak tussen zorg en (multi)media verkend. Het voorlopige programma was als volgt;

15.00-15.30 Inloop met koffie/thee

15.30-15.35 Welkomstwoord door Janny Bakker-Klein, voorzitter regionaal portefeuillehoudersoverleg Economie en Werk

15.35-15.40 Korte toelichting programma door dagvoorzitter George Freriks,
kwartiermaker Innovatieve Verbindingen

15.40-15.55 Mediumzorg
Spreker vanuit publieke omroepen

15.55-16.20 Zorg op afstand
Luc de Witte, Vilans

16.20-16.35 Dienstenontwikkeling op het snijvlak van zorg en media
Evert-Jan Hoijtink, Portavita

NB Iedere presentatie duurt ca. 10 minuten en wordt gevolgd door 5 minuten gelegenheid tot het stellen van vragen

16.35-17.00 Paneldiscussie met als thema “Succesfactoren bij het lanceren van innovatieve multimedia/ICT-gebaseerde diensten in de zorg“

Deelnemers panel:
• Marijke van Hees – IZIT
• Evert-Jan Hoijtink – Portavita
• Ton Maréchal – Hilverzorg
• Jouko Huismans – Zorgnet

17.00-17.30 Ondertekening convenant en lancering iZovator door vice-premier Wouter Bos

17.30 Afsluitende borrel

Vanuit het iMMovator netwerk hadden de volgende personen zich ingeschreven. In totaal waren er zo'n 200 mensen aanwezig uit het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen.