12 oktober 2010

10-10-10 Informatiebijeenkomst Hilversum

Datum & tijd

2010-10-12 14:00:00

Op 12 oktober organiseert het project de eerste informatiebijeenkomst om de opgestelde aanbeveling voor bestandsuitwisseling binnen de media industrie en de verzamelde connectiviteitsmogelijkheden te delen met de industrie. Heeft u in uw werk te maken met digitale bestandsuitwisseling? Dan mag u deze bijeenkomst niet missen! U krijgt in de toekomst hoogstwaarschijnlijk te maken met de aanbevelingen uit project 10-10-10.

Project 10-10-10
Het project 10-10-10 richt zich op het opheffen van belemmeringen tot samenwerking binnen de Nederlandse audiovisuele industrie. 10-10-10 ontplooid op twee gebieden activiteiten: Standaardisatie van de uitwisseling en het creëren van connectiviteitsmogelijkheden voor alle betrokkenen.

Aanbeveling voor bestandsuitwisseling
In toenemende mate verdwijnen tapes uit de productieprocessen in de audiovisuele industrie. Uitwisseling van content door middel van het versturen van bestanden (file-based) wordt steeds belangrijker. Project 10-10-10 heeft, in samenwerking met verschillende partijen uit de markt, een aanbeveling opgesteld voor de standaardisatie van bestandsuitwisselingen. Standaardisatie van de bestandsuitwisselingen leidt tot een hogere efficiency in de processen van de ontvangende partijen. Bestanden hoeven niet langer omgezet te worden naar het formaat dat wordt gehanteerd in het proces van de ontvangende partij.

In de aanbeveling worden zaken als videoformaten, audioformaten, metadata, connectiviteit en security geregeld. In de toekomst zal de aanbeveling door in ieder geval NPO, SBS en RTL gebruikt gaan worden in hun processen. Daarmee is de aanbeveling voor de hele audiovisuele industrie van belang!

Connectiviteit

Naast de aanbeveling besteedt project 10-10-10 ook aandacht aan connectiviteitsmogelijkheden. Bij het uitwisselen van bestanden in de audiovisuele industrie dient rekening te worden gehouden met snelheid van verbindingen, betrouwbaarheid en security van de bestandsoverdracht. Nog niet alle partijen in de sector beschikken over de juiste tools om bestanden over te dragen. Project 10-10-10 geeft een overzicht van de eisen die aan verbindingen en bijbehorende protocollen voor bestandsoverdracht worden gesteld. Daarnaast heeft het project geïnventariseerd welke partijen u kunnen helpen bij het vinden van de juiste verbinding.

Mis deze bijeenkomst niet als u betrokken bent bij bestandsoverdracht binnen de media industrie! 

 

Inschrijven
Inschrijven voor deze bijeenkomst is hieronder mogelijk. IMMovatorleden kunnen zich direct inschrijven. Bent u nog geen lid van iMMovator, dan willen wij u vragen u eerst te registreren (ter verantwoording naar onze subsidieverstrekkers) en zich daarna hieronder aan te melden. U kunt ook een mail sturen naar info@immovator.nl om uzelf aan te melden. Vermeld daarin duidelijk uw naam, organisatie en e-mailadres en de datum van de bijeenkomst waarop u zich wilt aanmelden.

Naast deze bijeenkomst organiseert 10-10-10 ook bijeenkomsten in Amsterdam (18 oktober) , Utrecht (tijdens AV techniekdagen op 27 oktober) en Arnhem (27 oktober) .