21 november 2023

Vacature: Directeur (bestuur) campusorganisatie

Laatste update: 27 nov '23 - 12:12

Afgelopen 2 jaar is op het Media Park met een groeiende groep bedrijven en kennisinstellingen gewerkt aan het opzetten van campusactiviteiten met als doel het Media Park te verlevendigen en talentontwikkeling en innovatie te bevorderen. Inmiddels is er de wens de activiteiten verder te professionaliseren en hiervoor een stichting op te richten. Een compact team van medewerkers gaat samen met de te werven directeur gezicht en inhoud geven aan de op te richten campusorganisatie. Namens de intiatiefnemers wordt een directeur gezocht.

De directeur is het gezicht van de campusorganisatie, een persoon die kan verbinden en bouwen. We zoeken een inhoudelijk leider die proactief zorg draagt voor de verdere uitbouw van de campusorganisatie en het realiseren van gekozen doelen. Zij/hij is in staat om te agenderen en in te spelen op de actualiteit. De directeur is bovendien iemand die initiërend en richtinggevend kan zijn en daarvoor draagvlak kan vinden bij zowel de externe belanghebbenden als de interne organisatie. De externe belanghebbenden bestaan uit het bedrijfsleven, verschillende overheden en kennisinstellingen. De interne organisatie bestaat uit een combinatie van werknemers en professionals. De nieuwe directeur profileert zichzelf op C-level, neemt initiatief en vertaalt dit naar de belanghebbenden, de operatie en vice versa. Zij/hij geeft in nauwe samenwerking met het bestaande team vorm aan de strategie van de campusorganisatie. De directeur is onderdeel van het team en heeft een eigen werkpakket.

Als directeur: 

  • Ben je eindverantwoordelijk voor de organisatie en geef je leiding aan een klein team van gepassioneerde medewerkers en professionals
  • Ben je verantwoordelijk voor financiën en bureauorganisatie
  • Ben je het eerste aanspreekpunt voor het bestuur en de programmaraad bestaande uit vertegenwoordigers van alle aangesloten bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties

Wie ben je:

  • Je hebt ervaring of grote affiniteit met media en voelt de relevantie van talentontwikkeling en innovatie
  • Je hebt ruime leidinggevende ervaring
  • Je bent als mens communicatief, toegankelijk, open en verbindend
  • Je bent tegelijk duidelijk en geeft richting
  • Je bent strategisch, analytisch en conceptueel sterk onderlegd
  • Je bent in staat in complexe overlegsituaties met stakeholders dienend maar toch richtinggevend te zijn
  • Je bent innovatief, toont lef en daadkracht

De campusorganisatie is gevestigd op het Media Park in Hilversum.

Pas jij bij dit profiel? Mail dan je CV en motivatie naar communicatie@mediaperspectives.nl