Master Data Driven Design
31 augustus 2020

Master Data Driven Design

Enige tot redelijke ervaring
Inschrijven € 2143 (vrij van BTW)

Partneraanbod

Aangeboden door onze partner Hogeschool Utrecht.

Datum & Tijd

Applicatie deadline 31 augustus.

Start programma: september

Duur: 1 jaar

Locatie

Heidelberglaan 15 Utrecht

Dit Data-driven Design programma is voor u als u wilt weten hoe u domeinkennis kunt combineren met creativiteit, digitale vaardigheden en analytisch vermogen – en op basis van deze competenties concepten, producten en diensten kunt ontwerpen die in staat zijn om te gedijen in een steeds veranderende digitale samenleving.

Het jaarprogramma is opgedeeld in vier blokken van tien weken, waarin je van elk leertraject cursussen volgt: Concepten, Techniek en Mens. De cursussen van elk blok zijn met elkaar verbonden door een opdracht die alle kennis en vaardigheden bij elkaar brengt. In het laatste blok werk je aan je afstudeerproject.

 

 

Voor iedereen die al een HBO bachelor heeft voltooid en nu zijn kennis wil verdiepen op het gebied van data en tech.

Het curriculum is opgebouwd rond drie leertrajecten: Concept, Technologie en Mens, die elk verschillende aspecten van datagestuurd ontwerpen behandelen. Ze zijn gemengd in een programma van drie thematische blokken.

Het curriculum is grotendeels gebaseerd op de eisen en problemen van echte bedrijven. Dit betekent dat je volop de mogelijkheid hebt om met echte bedrijven samen te werken aan oplossingen voor hun problemen, gebruikmakend van hun eigenlijke gegevens. In deze setting ontwikkel je snel een goed gevoel voor wat je als digitaal creatief persoon te bieden hebt en hoe je je in een multidisciplinair team van professionals kunt positioneren.

  • Blok A: Learning track Concept & Technology & Human
  • Blok B: Designing for Engagement
  • Blok C: Designing for Process
  • Blok D: Graduating Project

Meer informatie over het programma vind je op deze pagina.

Bob Cruijsberg
Bob Cruijsberg

Bob is hoofddocent en coördinator bij het programma Communicatie en Multimedia Ontwerp (B) en bij de master Data Driven Design. Hij is gespecialiseerd in User Experience Design en Interaction Design en curriculum design, met veel ervaring in het coachen van studenten die werken aan projecten voor opdrachtgevers. Bob is sinds 1996 verbonden aan de HU en heeft geholpen bij het ontwerpen van het curriculum van verschillende programma’s, waaronder International Communication and Media (tegenwoordig Creative Business genoemd), en Communication and Multimedia Design. Voor deze laatste ontving hij de HUgenotenprijs 2010, een prijs voor uitstekende prestaties van medewerkers en studenten van de HU.

Erik Hekman
Erik Hekman

Na zijn master Media Technology ontwikkelde en doceerde Erik verschillende technologie gerelateerde cursussen aan de HU. Hij is docent geweest bij de programma’s Communicatie en Multimedia Design, Digitale Media en Communicatie en Internationale Communicatie en Media (tegenwoordig Creative Business genoemd). Momenteel is hij ontwikkelaar van de master Data-driven Design en zijn activiteiten bestaan uit het begeleiden van studenten en het coördineren van de technologie track. Erik is ook onderzoeker bij de onderzoeksgroep Human Experience & Media Design. Zijn onderzoek richt zich op hoe technologie vorm geeft aan de publieke waarde.

Aletta Smits
Aletta Smits

Aletta is een van de coördinatoren en ontwikkelaars van de master Data Driven Design en een echte allround docent (en student). Sinds 2011 heeft ze verschillende functies bekleed binnen de HU. Momenteel is ze hoofd Onderzoek (lector) bij de onderzoeksgroep Human Experience and Media Design en is ze gespecialiseerd in Data Mining en Engagement Metrics. Daarnaast doceert ze gegevenskunde, machinaal leren, user experience design en psychologie. In haar vrije tijd studeert ze Culturele Wetenschappen aan de Open Universiteit en geeft ze presentaties over de ontwikkeling van het jonge brein.

Dennis Nguyen
Dennis Nguyen

Dennis Nguyen promoveerde in de media en communicatie van de University of Hull, UK. Zijn proefschrift gaat over online publieke sferen en politieke communicatie, met de nadruk op transnationale politieke discoursen. Sinds 2015 werkt hij als senior docent, onderzoeker en afstudeercoördinator voor het Creative Business programma (B, voorheen International Communication and Media) en het Data-Driven Design programma in de HU. Zijn huidige onderzoek richt zich op de impact van digitale media en dataficatie op het publieke discours en de data-ecologieën.

4 oktober 2023
Er zijn nog geen reviews