5 februari 2019

Informatief schrijven: glasheldere teksten

Inschrijven € 795 (vrij van btw)

Aangeboden door onze partner Hogeschool Utrecht.

Leer glashelder schrijven voor een breed publiek! Bij de cursus Informatief schrijven: glasheldere teksten houd jij de lezer bij de les en komt je boodschap over.

Glashelder schrijven voor een breed publiek? Dat leert u in de cursus Informatief schrijven: glasheldere teksten. De cursus is bedoeld voor onder meer communicatiemedewerkers, wetenschappers, journalisten en beleidsmedewerkers.

Hoe leesbaar vinden uw lezers uw teksten? Wat maakt teksten leesbaarder? U weet misschien dat u zinnen beter niet te lang maakt en dat een actieve formulering beter werkt dan een passieve, maar kent u alle technieken waarmee u teksten leesbaarder maakt?

Glasheldere teksten zijn belangrijk omdat u zo informatie overbrengt. Maar ook als u lezers wilt overtuigen, wilt aanzetten tot actie of wilt verleiden tot nadenken, is helderheid essentieel. Maak uw teksten helderder met soms verrassend eenvoudige ingrepen. Uw lezer laat zich daarna overtuigen. Lezers vragen heldere teksten.

Leer heldere teksten schrijven met een effectieve structuur. Verstevig uw grip op het schrijfproces en leer schrijfblokkades omzeilen doordat u bewust bekwaam schrijft. Schrijf informatieve teksten voor  een brede lezersgroep – op journalistieke leest geschoeid.

Meer informatie en inschrijven vindt u op de website van de Hogeschool Utrecht.

De cursus is bedoeld voor onder meer communicatiemedewerkers, wetenschappers, journalisten en beleidsmedewerkers.

Een informatieve tekst is leesbaar geschreven, boeit de lezer, past bij de doelgroep, heeft een effectieve structuur en is overtuigend.

In de cursus Informatief schrijven: glasheldere teksten ligt de focus op twee van deze eisen, namelijk: leesbaarheid en structuur.

U leert in deze cursus:

 • de begrippen basisuitspraak, kernzin en alineaondersteuning kennen
 • de leesbaarheid van uw tekst vergroten door de samenhang tussen basisuitspraak, kernzin en alineaondersteuning te vergroten
 • welke effecten de plaats van kernzinnen heeft op de leesbaarheid
 • verbindingswoorden effectiever inzetten
 • de eenheid in een tekst (en binnen alinea’s) vergroten
 • het verschil kennen tussen een schrijfstructuur en een leesstructuur
 • vanaf het allereerste moment tot het moment dat uw tekst klaar is rekening houden met de wensen van uw lezer (of daar desgewenst juist van afwijken)
 • hoe u informatie structureert op een manier die voor u als schrijver het beste past en hoe u informatie structureert op een manier die het beste aansluit bij de lezer
 • hoe het brein van de lezer betekenis geeft aan uw tekst
 • 14 leesbaarheidskillers kennen en u leert ze vermijden (van passieve formuleringen tot te lange zinnen)
 • al aan het begin van het schrijfproces rekening houden met de wensen van uw lezer