2 november 2018

Correct Nederlands schrijven

Inschrijven € 595 - €695 (vrij van btw)

Aangeboden door onze partner Hogeschool Utrecht.

Hoe zit het ook alweer met dat kofschip? Wanneer is het ‘beide’ en wanneer ‘beiden’? Waar komt een komma en waar hoort die niet? Is het accountmanager of account manager? Schrijf je havodiploma of HAVO-diploma?

U kiest bij deze cursus voor het Totaalpakket (vier bijeenkomsten) óf het Deelpakket (drie bijeen- komsten). In het Correct Neder- lands Totaalpakket leert u alles overde Nederlandse taalkwesties, inclusief de werkwoordspelling (d’s en t’s). Hebt u de werkwoordspel- ling perfect onder de knie? Dan is het Correct Nederlands Deelpakket voor u de bestekeuze.

In vier workshops kraken we alle noten van de Nederlandse taal. U oefent met bekende en minder bekende knelpunten (in een digitale leeromgeving) en zo maakt u van theorie praktijk. Tijdens de bijeen- komsten licht de docent alle theorie en oefeningen toe. Vervolgens beschikt u over handige vuistregels om taalkwesties voortaan het hoofd te bieden. Van d’s en t’s tot hoofd- letters (als u het Totaalpakket boekt) en verbindingsstreepjes. U wint veel tijd door met meer kennis en zelfvertrouwen een grammaticaal juiste en goed gespelde tekst te schrijven. Simpelweg omdat u de regels van het Nederlands correct weet toe te passen. Het blijftniet

bij die drie of vier halve dagen cursus. Tot een half jaar na afloopkunt u een eigen tekst insturen van één A4. Die krijgt u gecorrigeerd en met uitleg terug!

De cursus is bedoeld voor iedereen die met enige regelmaat moet schrijven voor zijn vak en die vaak vraagtekens plaatst bij specifieke taalkwesties. U moet rekenen op maximaal vijf uur voorbereiding per bijeenkomst.

Beroepsperspectief

Schrijven is hot. Correct Nederlands schrijven is een eerste vereiste om goede teksten te schrijven en dus een opstap naar vervolgcursussen als Informatief schrijven: glashelde- re teksten, Informatief schrijven: schrijven met meer impact en andere (schrijf)cursussen. Ook ervaren schrijvers maken soms taalfouten: teksten zonder taal- fouten zijn beter leesbaar en stralen professionaliteit uit. Een certificaat van Centrum voor Communicatie & Journalistiek, Hogeschool Utrecht garandeert dat u met succes heeft uw schrijfvaardigheden op post-hbo-niveau heeft verbeterd.

Lesvormen

U werkt klassikaal, in groepjes en individueel; af en toe voert u via internet een opdracht uit en u oefent vanaf het moment dat de cursus begint.

Na deze opleiding

Na het succesvol afronden van deze cursus krijgt u een bewijs van deelname.

Meer informatie en inschrijven vindt u op de website van de Hogeschool Utrecht.

Een greep uit de taal- en spellingsregels die we bespreken:

 • werkwoord- spelling(optioneel)
 • tussen-N
 • aan elkaar, los of eenstreepje
 • hoofdletters en kleineletters
 • accenten
 • samenstellingen
 • samenstellingen met Engelse woorden
 • andere lastigespellingskwesties
 • leestekens: trema, apostrof
 • dat/wat,welke/die
 • hun/hen
 • alle/allen,beide/beiden
 • aan elkaar of los (ervan/ervan)?
 • zinsbouw (congruentie, samentrekkingen)
 • komma’s en bijzinnen
 • puntkomma
 • punt
 • dubbelepunt
 • aanhalingstekens