21 maart 2019

Communicatie & gedragsverandering

Inschrijven € 1450 (vrij van btw)

Aangeboden door onze partner Hogeschool Utrecht.

We moeten de spits mijden, gezond eten en oppassen met drank. We moeten voorzichtig omgaan met geld, op internet onze passwords aanpassen en een Bob aanwijzen alvorens we een avondje gaan stappen. Jaarlijks worden miljoenen euro’s ingezet om burgers te informeren en hun gedrag te beïnvloeden. Hebben deze investeringen zin? Kan communicatie gedrag veranderen?

Welke sociaal psychologische processen en persuasieve principes dragen bij aan effectieve communicatie met burgers? Gedragsveranderende publieks- communicatie op thema’s als duurzaamheid, gezondheid, mobiliteit, veiligheid en sociale cohesie is voor veel communicatieprofessionals een uitdaging. Ontwikkelingen op het gebied van interactieve media kunnen hierbij een doorslaggevende rol spelen. Communicatieprofessionals krijgen hierdoor nieuw gereedschap in handen.

In deze cursus presenteren we een hedendaags perspectief op gedragsveranderende publiekscommunicatie, dat inzichtelijk maakt hoe kennis uit de sociale psychologie en veranderingen in het communicatielandschap optimaal kunnen worden benut om gedrag van burgers te beïnvloeden.

Meer informatie en inschrijven vindt u op de website van de Hogeschool Utrecht.

Communicatieprofessionals die gebruik willen maken van de actuele inzichten uit de sociale psychologie voor het ontwikkelen van effectieve beïnvloedings- strategieën met behulp van communicatie.

De volgende thema’s komen aan bod:

  • basiskennis sociale psychologie van gedrag, en mogelijkheden om soorten gedrag te beïnvloeden;
  • publiekscommunicatie: goede en slechte voorbeelden;
  • drie pijlers voor succesvolle publiekscommunicatie;
  • ontwikkelen van to-the-point briefings met behulp van het Communicatiestrategie Spel;
  • ontwikkelen van een onderbouwde communicatiestrategie m.b.v. het Campagne Strategie Instrument (CASI) en het Communicatie Besluitvorming Instrument(ComBI);
  • van overheidsbeleid tot gedragsbeïnvloeding.