Cursus eindredactie HU
25 maart 2021

Communicatie en gedragsverandering

Veel ervaring
Inschrijven € 1450,- (vrij van btw)

Ben je communicatieprofessional en wil je meer weten over het veranderen van gedrag via communicatie? Dan is de post-bachelorcursus Communicatie & gedragsverandering – de psychologie van beïnvloeding begrijpen en gebruiken aan Hogeschool Utrecht iets voor jou.

Inhoud opleiding

Tijdens de cursus Communicatie en gedragsverandering staan sociaal- psychologische inzichten en hun impact voor de praktijk van beïnvloedende (publieks)communicatie centraal. Vervolgens kun je inzichten direct toepassen in de praktijk, zodat je opdrachten goed kunt briefen en campagnes en onderzoeksvoorstellen kunt beoordelen.

Ook leer je in deze cursus inzichten toe te passen in praktijksituaties. Denk daarbij vooral aan briefings voor het uitbesteden van opdrachten en het beoordelen van (crossmediale) campagne- en onderzoeksvoorstellen.

Deze cursus is bedoeld voor communicatieprofessionals die gebruik willen maken van inzichten uit de sociale psychologie, zodat ze effectieve communicatiestrategieën kunnen ontwikkelen om het gedrag van het publiek te kunnen beïnvloeden.

  • basiskennis over sociale psychologie van gedrag, en de mogelijkheden om verschillende soorten gedrag te beïnvloeden
  • publiekscommunicatie: goede en slechte voorbeelden
  • drie pijlers voor succesvolle publiekscommunicatie
  • ontwikkelen van to-the-point briefings met behulp van het Communicatiestrategie Spel
  • ontwikkelen van een onderbouwde communicatiestrategie met behulp van het Campagne Strategie Instrument (CASI) en het Communicatie Besluitvorming Instrument (ComBI)
  • van overheidsbeleid tot gedragsbeïnvloeding

 

Start: 24 september 2020 (VOL) en 25 maart 2021

Geplande lesdata:

Najaar 2020: 24 september t/m 26 november (VOL) Voorjaar 2021: donderdag 25 maart t/m 27 mei 2021 (m.u.v. 6 en 13 mei 2021)

Dr. Annette Klarenbeek
Dr. Annette Klarenbeek

Annette Klarenbeek is sinds 1 mei 2016 lector van de programmalijn gesprek binnen het HU-lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein.

Haar interesse gaat uit naar een interactioneel perspectief op communicatie met een accent op gespreksgemeenschappen. Als communicatiewetenschapper en -professional benadert zij communicatievraagstukken vanuit de vraag ‘hoe praten mensen over thema’s die hen in het dagelijks leven bezig houden’? Deze vraag komt voort uit het idee dat veranderingen in samenlevingen doorklinken in de gesprekken daarover.

 

 

 

8 december 2023
Er zijn nog geen reviews