28 maart 2019

Onderzoeksjournalistiek

Inschrijven € 1395 (vrij van BTW)

Aangeboden door onze partner Hogeschool Utrecht.

Onderzoeksjournalistiek staat vaak synoniem voor tegels lichten, maandenlang undercover gaan en misstanden opsporen. De technieken die onderzoeks- journalisten gebruiken kunnen echter ook uitstekend worden ingezet in de dagelijkse werk- zaamheden van een journalist. Wat ga ik precies uitzoeken, welke informatie heb ik daar- voor nodig en hoe zorg ik dat ik voortdurend het overzicht bewaar? Leer systematisch en vlot nadenken over belangrijke keuzes.

In de cursus komen diverse journa- listieke technieken aan bod die u helpen om zelf nieuws te ontdekken en het om te zetten in boeiende verhalen. De cursus draait om de vraag hoe u zich goed voorbereidt op een verhaal en waar u informatie vindt.

Hoe vertaalt u een goed idee naar een krachtig onderzoek zonder veel tijd te verspillen? Hoe maakt u gebruik van originele bronnen van informatie zoals internet, sociale netwerken, Wet Openbaarheid Bestuur (WOB), interviews en data?

Wat u leert

U doorloopt de diverse stappen in het researchproces. Aan elke vaar- digheid in het proces is een op- dracht gekoppeld. De opdrachten samen vormen de bouwstenen voor een onderzoeksopzet. Het eind- resultaat van de cursus is een bruik- bare onderzoeksopzet. Klaar om vervolgens uw verhaal te maken.

Meer informatie en inschrijven vindt u op de website van de Hogeschool Utrecht.

Journalisten en freelancers (ge- schreven pers, radio en televisie) met enige ervaring. De cursus is ook geschikt voor researchers, academici en documentalisten die zich willen bekwamen in onder- zoeksjournalistiek.

 

Cursusonderdelen

In de eerste bijeenkomsten maakt  u een opzet voor een onderzoek dat u gedurende de cursus wilt uit- voeren.DesuccesvolleStory-Based

Inquiry– methode (SBI) vormt hierbij het uitgangspunt. SBI is een samen- hangende werkwijze voor journalis- ten die iets willen uitzoeken.

Het proces van idee tot verhaal wordt onder de loep genomen en gestroomlijnd.

Aan bod komen:

  • het vinden van bruikbare onderzoeksthema’s;
  • het formuleren van werkbare hypotheses;
  • het gebruiken van nuttige databases

Vervolgens gaan we op zoek naar relevante informatie voor uw onderzoeksvraag. Om de nodige informatie los te krijgen van instanties kan een beroep op de WOB nodig zijn.  U maakt kennis met demogelijkheden en valkuilen van de WOB. En leert om een kansrijk WOB-verzoek te formuleren.

Ook data bevatten belangrijke informatie. Er zijn en komen steeds meer data beschikbaar opinternet.

  • Hoe legt u de hand op data?
  • Hoe verwerkt u deze data in een spreadsheet?
  • Hoe maakt u een heldere en correcte analyse vandata?

In de cursus is verder aandacht voor:

  • geavanceerde zoektips en strategieën voor het internet, met voorbeelden van hoe deze tot primeurs kunnen leiden;
  • techniekenomindringenderte interviewen;
  • handige tools (gratis software en websites) die uw leven als onder- zoeker

De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten (VVOJ).