Knowledge base

De informatie die nodig is om juiste beslissingen te nemen. Bij Media Perspectives zijn we primair gericht op het combineren van de juiste netwerken, daarin zijn stakeholders van verschillende achtergronden present: overheden, bedrijven, kennisinstellingen, investeerders. Om hun besluiten te voorzien van de juiste lange termijn inzichten initiëren we en participeren we in meerjaars monitoren, gebruikerscijfers, whitepapers, onderzoeksprogramma’s en onderzoeksgroepen.

Rapport

Monitor Creatieve Industrie

We publiceren de tweejaarlijkse Monitor Creatieve Industrie, die voor heel Nederland en de belangrijkste steden inzicht geeft in de 10-jaars trend in het aantal banen in de Creatieve Industrie en ICT.

Onderzoeksprojecten

RAAK

We zijn betrokken bij diverse onderzoeksprojecten (RAAK) vanuit verschillende hogescholen en onderzoeksgroepen. Wij verzorgen voor deze projecten de verspreiding van resultaten naar de industrie.

Actief lid

Lid van Industry Advisory Board

We zijn ook bij meerdere opleidingen lid van de Industry Advisory Board om richting te geven aan de curricula. Ook huisvest Media Perspectives doorlopend stagiaires en afstudeerders.

Onderzoek

Gebruikersonderzoek

We starten in 2018 met gebruikersonderzoek in samenwerking met Multiscope. Onze kennis van de industrie wordt gecombineerd met de onderzoekservaring en het panel van Multiscope.

Dit doen we samen met: