Over ons

Wij signaleren kansen en ontwikkelingen, stimuleren innovatie en bieden de mediasector nieuwe perspectieven.

Het medialandschap is de laatste jaren sterk in beweging. Internationale aanbieders van digitale diensten beïnvloeden de Nederlandse markt en nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Om hier adequaat op in te kunnen spelen is het volgens ons van belang om samen te werken. Binnen de industrie én met kennisinstellingen en overheden.

Media Perspectives is een stichting die al ruim 20 jaar kansen en ontwikkelingen in de media signaleert en dit vertaalt naar concrete projecten en initiatieven. We verbinden mediaorganisaties, kennisinstellingen en overheden met elkaar en creëren hiermee duurzame samenwerkingen. Zo stimuleren we innovatie en dragen wij bij aan de toekomst van de mediasector.

We focussen ons op de mediasector als geheel, maar ook op de fysieke plek in Hilversum die wij zien als het hart van de Media: het Media Park. Met onze Industrietafel en Innovatieagenda zijn de eerste stappen gezet naar een sector-vertegenwoordigend beraad om gezamenlijk te kunnen innoveren. Daarnaast bouwen we aan de positionering van het Media Park tot echte Campus. Een broedplaats voor innovatie en een plek waar samenwerkingen opbloeien.

Benieuwd waar we allemaal mee bezig zijn? Bekijk hier onze projecten.

Missie

Media Perspectives neemt het initiatief om samen met relevante partijen, toekomstperspectieven te ontwikkelen op een gezonde Nederlandse mediasector. Een sector die ons economische voorspoed, werkgelegenheid, technologische kennis en aanzien brengt, maar ook een maatschappelijke rol van betekenis heeft.

Vanuit ons brede netwerk leggen we onmisbare verbindingen tussen mediaorganisaties, kennisinstellingen en overheden.

Visie

In deze snel veranderende omgeving zijn partijen bezig met hun eigen uitdagingen ten aanzien van technologie, human resources en verdienmodellen. Maar wij geloven dat je (ook) de krachten moet bundelen om samen een bloeiende mediasector in Nederland te stimuleren. Want een gezonde mediasector biedt economische kansen, werkgelegenheid en een basis voor onafhankelijke nieuwsvoorziening en culturele rijkdom.

Wij denken dat er behoefte is aan een partij die het voortouw neemt, kansen en ontwikkelingen agendeert en innovatie in de mediasector stimuleert.